Projecten overzicht

Ons maatwerkbedrijf is voortdurend in beweging. Zowel voor als achter de schermen, online en offline. We zoeken steeds naar kansen en manieren om onze mensen te ondersteunen.

Steun is verleend uit het Europees Sociaal Fonds

Ecogrondstoffen

Na snoei- en natuurwerken hebben we heel wat ‘groenafval’. Het afval laten we niet verloren gaan en willen we verwerken tot lokale grondstoffen. Dit kan dankzij de steun van subsidies en de samenwerking met intercommunale ILvA, Ecowerf en andere biogebaseerde materiaalproducenten.

KiemKracht

REDIRECT

Uit het Interreg* NWE project ReDirect leerden we dat we biochar (biokool) maken door organisch materiaal zuurstofarm te verbranden in een machine (pyrolyse). Dit zwarte goud kan, net als compost, gebruikt worden in de landbouw, maar ook in de afvalwater- en cosmeticaindustrie.

Meer informatie over het project

Three C

Het Three C project (Interreg*) wil met lokale reststromen een rendabele waardeketen van biochar (biokool) ontwikkelen en introduceren in de maatschappij. Dit zwarte goud kan, zoals compost, gebruikt worden in de landbouw, maar ook in de afvalwater- en cosmeticaindustrie.

In 2017 kocht de gemeente Sint-Pieters-Leeuw de terreinen aan de Inkendaalstraat in Vlezenbeek (thuisbasis voetbalploeg SK Vlezenbeek). Het doel: de sportinfrastructuur beter integreren in het landschap en de natuurwaarden van de beekvallei versterken. Samen met KiemKracht werd de omliggende ruimte omgevormd tot een waardevol recreatiegebied. Naast een wadi - een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren – kwamen er ook een wandelpad, een speelzone, een hooiland, bloemenweides en houtkanten met streekeigen bomen en struiken. Deze natuurzone is vrij toegankelijk voor groot en klein

Meer informatie over het project

Herbruikbare berm

Het maaisel van de bermen is voor vele gemeenten een probleem met een hoge kostprijs. Haviland werkte met de steun van de Provincie Vlaams Brabant, KiemKracht en Ecowerf een maaibestek uit. Dit maakt een duurzame toepassing van bermmaaisel mogelijk. We testen momenteel het maaibestek uit in Halle en Herne.

Doorstroom Boost

DoorstroomBoost is een proefproject. Wij geven hierbij onze kennis rond de begeleiding van laaggeschoolde medewerkers door aan (potentiële) werkgevers uit de reguliere economie. Zo hopen we om meer werknemers te kunnen laten doorstromen en zo mee de lege werkplekken in te vullen.

DoorstroomBoost is een opleidingstraject voor operationeel leidinggevenden uit bedrijven die (laaggeschoolde) arbeiders tewerkstellen. KiemKracht wil de brug slaan tussen sociale en reguliere economie. We delen graag onze ervaringen en kennis om zo mee lege plekken te helpen invulle

Dit project krijgt steun van de Vlaamse Overheid, Departement Werk en Sociale Economie. 

KIWI - KiemKracht Werkinstrument

Een applicatie om de groei van onze doelgroepmedewerkers op te volgen, een applicatie om onze omkaderingsmedewerkers te ondersteunen, interne communicatie op maat van onze doelgroep en binnen handbereik via een eigen platform? Daar schudden we bij KiemKracht met plezier iets voor uit onze IT, HR en communicatie mouw.

SMART LOOPS

De Provincie Vlaams-Brabant stimuleert de circulaire economie in de regio en moedigt de samenwerking tussen de reguliere en sociale economie graag aan. KiemKracht en Ecowerf trekken samen het projectonderdeel ‘Green Loops’. Bij dit onderdeel ligt de focus op de circulaire toepassingen van groenresten.

Levensbossen

Een levensbos zorgt voor een nieuwe beleving rond rouw en verlies. Het is een plek die rust en nieuw leven samenbrengt. KiemKracht wil burgers en gemeentebesturen stimuleren om hun begraafplaatsen te vergroenen en bij aanleg van nieuwe begraafplaatsen te kiezen voor levensbossen.

Een levensbos is een nieuwe beleving die rust en nieuw leven samenbrengt. Verstrooien en begraven van assen is deze nieuwe bossen expliciet toegelaten. Een levensbos wordt zo een schat aan levenservaring.

Voor de ontwikkeling van dit bijzondere concept ‘levensbossen’ kreeg KiemKracht financiële steun van de Vlaamse Overheid, Departement Werk en Sociale Economie.

*Interreg: De Europese Unie bevordert samenwerking tussen regionale gebieden/landen met een financieringsprogramma.