Locaties

KiemKracht is een maatwerkbedrijf en bestaat uit het vroegere Pro Natura en Spoor2. Wij bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op nieuw (werk)geluk.