‘We luisteren’

Heb je een klacht?

Bij KiemKracht vzw hechten we enorm veel waarde aan uw mening en streven we naar een open communicatieomgeving. Als u getuige bent geweest van onethisch gedrag, misstanden of als u een klacht heeft over onze dienstverlening, moedigen we u aan dit met ons te delen. U kunt ervoor kiezen om uw klacht via e-mail in te dienen of anoniem gebruik te maken van onze klokkenluiderswebsite. Uw input is essentieel voor ons voortdurende streven naar verbetering en het handhaven van de hoogste normen. Samen bouwen we aan een betere toekomst voor ons bedrijf en voor u als gewaardeerde klant.

Persoon in de natuur

Klacht.

Indien je een klacht hebt, kun je deze kenbaar maken door een e-mail te sturen naar [email protected]. Onze toegewijde medewerkers zullen je klacht zorgvuldig beoordelen en doorsturen naar de juiste afdeling binnen onze organisatie. Binnen een termijn van 7 werkdagen mag je een (eerste) reactie op je klacht verwachten. Bovendien registreren wij alle ontvangen klachten en de stappen die intern worden ondernomen om tot een passende oplossing te komen. Deze transparante klachtenafhandeling draagt bij aan de voortdurende verbetering van onze dienstverlening. Jouw feedback is van onschatbare waarde. Bedankt voor het vertrouwen in KiemKracht.

Mail jouw klacht

Klokkenluider.

Heb je een klacht die thuishoort binnen het Europese Unierecht? Gebruik dan onze klokkenluiderswebsite.

Klokkenluiderswebsite

Je kan deze melding volledig annoniem doorgeven. Gebruik van Tor is mogelijk via xgnkvln7hp4wrwvankm4eakpv45c6272laqr4gefa4ekxqltbfwctzid.onion.

De klokkenluidersregeling is bruikbaar voor meldingen binnen volgende thema's:

 • overheidsopdrachten;
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 • productveiligheid en productconformiteit;
 • veiligheid van het vervoer;
 • bescherming van het milieu;
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 • volksgezondheid;
 • consumentenbescherming;
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informaticasystemen;
 • inbreuken waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad;
 • inbreuken in verband met de interne markt (mededinging en staatssteun);
 • inbreuken op vennootschapsbelasting;
 • constructies die erop gericht zijn onterecht een belastingvoordeel te krijgen;
 • bestrijding van belastingfraude;
 • sociale fraudebestrijding.