Waar zijn we goed in?

Elke dag helpen we particulieren, bedrijven en overheden om te vergroenen. Je kent ons misschien van de aanleg van levensbossen, het onderhoud van groene begraafplaatsen. Of een avontuurlijk stuk speelgroen. Onze natuurploegen planten en beheren bossen en zorgen voor bermen langs de weg. Of wie weet zie je ons wel in een volkstuintje om de hoek of in de tuin van de buren.

#goal

Sportdomein

Een sportdomein met een gouden (of liever een groen) randje? Wij hebben heel wat ervaring met het ingroenen en verduurzamen van sportdomeinen. Samen met overheden en andere partners zetten wij onze schouders onder de Green Deal Sportdomeinen. We delen daarom ook graag onze kennis met betrekking tot de aanleg, het onderhoud en het gebruik van buitensportterreinen (vb. grasvelden, golf- en gravelterreinen).

In 2017 kocht de gemeente Sint-Pieters-Leeuw de terreinen aan de Inkendaalstraat in Vlezenbeek (thuisbasis voetbalploeg SK Vlezenbeek). Het doel: de sportinfrastructuur beter integreren in het landschap en de natuurwaarden van de beekvallei versterken. Samen met KiemKracht werd de omliggende ruimte omgevormd tot een waardevol recreatiegebied. Naast een wadi - een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren – kwamen er ook een wandelpad, een speelzone, een hooiland, bloemenweides en houtkanten met streekeigen bomen en struiken. Deze natuurzone is vrij toegankelijk voor groot en klein

#betonstop

Speelnatuur

Niets leuker dan ploeteren in de modder, zandkastelen bouwen, klauteren over boomstronken,… Van het scherm naar het groen. Bij KiemKracht steken we graag de handen uit de mouwen om met materiaal uit de natuur speelnatuur te ontwerpen, te bouwen én te onderhouden. Zelfs de meest grijze speelplaatsen kunnen we omtoveren tot groene speeltuinen!

Een prachtig stukje speelnatuur vind je in het Warandepark in Halle. Geen klassieke speeltoestellen verankerd in beton. Wel natuurlijke materialen, een oase van rust en ruimte voor eigen fantasie. Te bedenken dat hier vroeger vooral maïs te vinden was en er eerst plannen waren voor een klassieker sportveld. Speelnatuur moet niet gekeurd worden, maar natuurlijk wel opgevolgd. Ook daarvoor kun je rekenen op de ondersteuning van KiemKracht.

KiemKracht
#natuurlijk

Therapeutische tuin

Een therapeutische tuin biedt ouderen een veilige ruimte om te genieten, tot rust te komen, te bewegen en geliefden te ontmoeten. Een oase van rust, goed voor het welzijn van ouderen!

Onze landschapsarchitect maakt een ontwerp met goed geplaatste plantenkeuzes, wandelstructuren en duurzame materialen. Ook vinden we het belangrijk om de zorgorganisatie, omwonenden, familie en vrijwilligers te betrekken bij het ontwerpen van hun tuin.

#wegermee

Exotenbestrijding

Wist je dat bijvoorbeeld de Amerikaanse vogelkers en de Japanse duizendknoop eigenlijk verstekelingen zijn in onze gebieden? Het zijn zogenaamde ‘exoten’ en eigenlijk geen goeie match. Je zou het ze op het eerste zicht niet aangeven, maar ze verdringen onze lokale beplanting (eik) of kunnen leidingen en wegen beschadigen (duizendknoop). Het is daarom belangrijk dat we deze invasieve soorten vervangen door natuurlijke flora.

Door de jaren werden in onze streken (sier)bomen en planten aangeplant die hier eigenlijk niet thuis horen en zelfs schade berokkenen aan onze natuur, maar ook aan leidingen, gebouwen en wegen. Bij het herinrichten of onderhouden van lokale natuur kiezen we ervoor om deze exoten aan te pakken en waar nodig te vervangen door natuurlijke inheemse beplanting. Bij KiemKracht gaat er heel veel aandacht naar het aanpakken van de Japanse duizendknoop. Bijvoorbeeld in het Dassenveld (Halle) proberen we verschillende technieken uit: uitsteken, frezen, regelmatig maaien….

KiemKracht
KiemKracht
#gezellig

Volkstuinen

Het concept van een volkstuin is eigenlijk al eeuwenoud. Mensen uit de omgeving komen samen om de handen uit de mouwen steken en om lokale voeding telen. Kortom, een mooi concept om te koesteren. Kiemkracht helpt om een volkstuin uit de grond te stampen en geeft later het beheer door aan de lokale moestuiniers.

De Galgentuin in Eeklo kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen stad Eeklo, KiemKracht en Wijkcentrum De Kring. De Galgentuin is een tuin waar mensen samen ecologisch tuinieren. Samen staat voor samen doen, maar ook voor diversiteit: iedereen is welkom in de Galgentuin. De tuiniers beheren samen de gemeenschappelijke tuindelen. De tuinpercelen zijn bestemd voor het telen van ecologische groenten, kruiden en klein fruit.